GYMNASIET
/FOLKHÖGSKOLOR

I höst är det val. Vad gör du med din klass före, under och efter valet? Med Projekt Simone Weil bjuder vi in till en föreställning med musik och samtal om sanningen, makten, demokratin, skyldigheterna och rättigheterna.

Projekt Simone Weil är en föreställning inspirerad av den franska filosofen och politiska aktivisten Simone Weil, om vår demokrati och vårt parlamentariska system.

Tre dramatiker, fyra forskare och två dramaturger har skapat ett helt nytt pjäsmanus tillsammans, där olika tankar och perspektiv ställs mot varandra under en musikalisk och lustfylld timme.

Behöver vi politiska partier?
Är kollektiva beslut verkligen bra?
Har tänkandet ersatts av grupplojalitet?
Är vårt valsystem verkligen demokratiskt?
Vad är viktigast, rättigheter eller skyldigheter?

Det är brännande aktuella frågor. Idag har vi väldigt svårt att tänka oss ett annat politiskt system än det parlamentariska partisystemet. Det vi har idag i Sverige är bara ca 150 år gammalt. Utifrån Simone Weil och andra historiska och samtida tänkare frågar vi oss: Hur kan demokratin utvecklas? Kan dagens politiska system förändras? Vad vill du, vad vill jag?

Boka biljetter till gruppris för din klass till en spännande och intressant föreställning!

När: Föreställningen kan ses både dagtid och kvällstid från 5 sep -  30 sep.
Var: Ö2, Östgötagatan 2, intill Mosebacke torg i Stockholm.
Kostnad: 50 kr/elev (gymnasiet), 80 kr/elev (folkhögskola)

Boka en föreställning - och om ni vill, pedagogiskt kringarbete!

Vill du läsa mer om pedagogiska aktiviteter kring Projekt Simone Weil? Ladda ner pdf:  Pedagogiska aktiviteter för skolor.

Projektet kan knytas till ämnena svenska, franska, samhällskunskap, historia. Projektet knyter också starkt an till skolans värdegrundsarbete och demokratiperspektiven.

Kontakta oss för bokning av föreställning samt om bokning av och prisuppgifter för pedagogiskt arbete:
Maria Ericson, producent
Epost: projektsimoneweil@gmail.com
Mobil: 070-302 72 90

LÄRARHANDLEDNING

Länk till pdf här