Mårten Björk

Mårten Björk

Mårten Björk, doktorand i teologi och religionsvetenskap och sitter i redaktionen för kulturtidskriften Subaltern. Forskningsinriktning mot religionsfilosofi samt synen på förhållandet mellan politik och religion. Har även skrivit om demokratirörelser runt om i världen som ex i boken ”Utan framtid: protester i den globala krisens spår”. Mårten Björk har skrivit efterordet i den svenska utgåvan av Simone Weils skrift ”Om de politiska partiernas allmänna avskaffande”.