Sharon Rider

Sharon Rider

Professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.
Hon ”Har med skärpa och mod försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte fångar det egentliga värdet.” citat ur juryns motivering då hon 2015 mottog det första Humantank priset. Hon har bl mycket annat skrivit ”Den lönsamma humanioran – Humanister på arbetsmarknaden i Sverige och USA”.
Född i New York, USA.